مدت زمان

128 ساعت

آموزش‌ها

دوره اکتشاف پيشرفته
دوره طراحی پيشرفته و بهينه‌سازی و برنامه‌ريزی توليد، تحليل و تفسير داده‌های مگنتومتری

Geovia GEMS, Geovia Whitle, Oasis Montaj

مکان

معدن سنگ آهن گهرزمين

شما هم احتیاج به برگزاری کلاس دارید؟

question