مدت زمان

96 ساعت

آموزش‌ها

دوره اکتشاف پيشرفته
دوره طراحی پيشرفته و تفسير داده‌های مگنتومتری

Geovia GEMS, Geovia Whitle, Oasis Montaj

مکان

دانشگاه صنعتی اميرکبير

شما هم احتیاج به برگزاری کلاس دارید؟

question